Realkreditlån

Et realkreditlån er en attraktiv finansieringsform for det danske erhvervsliv, samt folk der ejer eller vil eje fast ejendom. Realkreditlån tager pant i fast ejendom og er baseret på obligationer. Det gør det til en af de billigste former for lån man kan tage. Realkreditlån er som hovedregel den billigste måde at finansiere en ejerbolig på.

Der findes over 100 forskellige realkreditlån, som er fordelt på fem realkreditselskaber. På realkreditinstitutternes hjemmesider kan man finde masser af information, så man kan vurdere fordele og ulemper i forhold til ens lånebehov.

Lånene er enten fastforrentede lån eller variabelt forrentede lån. De fastforrentede lån kan enten laves som obligationslån eller kontantlån. De variabelt forrentede lån er rentetilpasningslån med renteloft. Disse lån findes i mange forskellige varianter, så det er en god idé at sætte sig ind i de forskellige muligheder, inden man binder sig til et lån. Det er som regel indfrielsesvilkår og mulighederne for afdragsfrihed, som er forskellige fra lån til lån.

På de fleste realkreditlån kan man få afdragsfrihed i op til 10 år. Den samlede løbetiden på realkreditlån går op til 30 år.

Kreditforeningslån

Mange mennesker tager et kreditforeningslån for at købe fast ejendom. Realkreditloven angiver dog grænsen for belåning til fast ejendom til maksimalt 80 % af boligens værdi. Resten af pengene kan man låne via deres banker. Det er ofte også muligt at låne de sidste 20 % i ens egen bank.

Der kan være meget stor forskel på renter og administrationsgebyrer, så det er en god idé at undersøge markedet godt inden man bestemmer sig for hvor man skal låne pengene. Det vigtigste er ÅOP, som står for årlige omkostninger i procent. Her er alle renter og gebyrer lagt sammen, så det er nemt at overskue, hvor meget lånet i alt kommer til at koste.

Det er muligt at lave en omlægning af et kreditforeningslån. Men her skal man være sikker på at det er det rigtige at gøre, da det hurtigt kan koste mange penge i evt. kurstab. Der er flere steder på internettet, hvor man kan regne på hvad som bedst kan betale sig for den enkelte person.

Variabelt lån

Et variabelt lån betyder at renterne varierer i løbet af lånets løbetid. Da det kan gå både op og ned, er der ingen fast regel, som siger om et fastforrentede lån eller et variabelt lån er det bedste.

Et variabelt forrentet lån, også kaldet et tilpasningslån, er baseret på obligationer med kort løbetid og lånets rente tilpasses hele tiden markedsrenten. Hvis man låner via obligationer med kort løbetid, er renten som regel lavere end renten på obligationer med lang løbetid.

Hvis man tager et tilpasningslån, skal man være opmærksom på at ydelsen og renten vil ændre sig gennem årene. Vil man være sikker på de månedlige udgifter, skal man tage et fastforrentet realkreditlån, hvor ydelsen er fastlagt frem til sidste indbetaling. Da ingen kender renteudviklingen, kan det ikke fastslås om et tilpasningslån vil være billigere end et realkreditlån som er fastforrentet.

Med hensyn til omlægning af lån, kan et fastforrentet realkreditlån altid omlægges til et nyt lån. Dette kan evt. ske hvis renten falder. Et tilpasningslån som er baseret på inkonverterbare obligationer kan som hovedregel kun kan ændres på refinansieringstidspunktet.

Obligationslån

Fordelen ved et obligationslån, er at man fra start ved hvor høj ydelsen bliver. Obligationslån findes i flere forskellige variationer. Det mest populære er obligationslån med fast rente og obligationslån med variabel rente.

Man laver et obligationslån gennem et realkreditinstitut, som udsteder et pantebrev på lånets størrelse. De penge som man skal betale tilbage, beregnes efter lånebeløbet og lånets rente. Da man ikke kender den kurs, som man kan få obligationerne solgt til, ved man ikke, hvor meget man får udbetalt kontant. Det mest normale er at lade realkreditinstituttet sælge obligationerne og derefter udbetale pengene til en.

Kursværdien beregnes ud fra kursen på obligationerne og er det beløb, man kan få udbetalt ved salg af obligationerne. Kursen kan være både over og under 100, som er den kurs pengene er lånt til. Hvis man sælger obligationerne til en kurs under 100, får man et kurstab, som ikke kan trækkes fra i skat. Sælger man med overskud, bliver man heller ikke beskattet ved eventuel kursgevinst.

Realkreditinstitutter

Herunder en række realkreditinstitutter som vi anbefaler.

BRF Kredit

BRFkredit er et uafhængigt og dansk realkreditinstitut, der tilbyder finansielle løsninger og ydelser til private kunder og erhvervskunder med relation til fast ejendom samt kunder inden for det støttede byggeri. På erhvervsområdet fokuseres der på udlån til kontor- og forretningsejendomme, private boligudlejningsejendomme og andelsboliger.

BRFkredit har som sin økonomiske målsætning at skabe en indtjening, som sikrer en fornuftig og konkurrencedygtig udvikling af virksomheden. Organisationen og medarbejderne udvikles løbende for på den måde at oparbejde en voksende kompetence og fremtidsrettet virksomhed.

Adresse:
BRFkredit
Klampenborgvej 205
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 45 93 45 93

Hjemmeside: www.brf.dk

DLR kredit

DLR Kredits primære opgaver er at yde realkreditlån til erhvervsejendomme, såsom jordbrugsejendomme og byerhvervsejendomme (bl.a. boligudlejningsejendomme, andelsboliger, forretnings- og industriejendomme samt almene boliger).

DLRs lån formidles specielt gennem de lokale og regionale pengeinstitutter og deres mange filialer over hele landet.

Adresse:
DLR Kredit A/S
Nyropsgade 21
1780 København V

Telefon: 70 10 00 90
Telefax: 33 93 95 00

Hjemmeside: www.dlr.dk

LR Real Kredit

LR Realkredit er Danmarks mindste realkreditinstitut. Der fokuseres således på enkelte finansieringsområder, hvorved der med denne specialviden sikres et stort personligt engagement med hurtighed, grundighed og fleksibilitet. For kunden betyder det tryghed altid at være orienteret om processen.

Hos LR Realkredit dækkes finansiering inden for områder som andelsboligforeninger, almene boligbyggerier, uddannelsesinstitutioner og socialt byggeri .

Adresse:
LR Realkredit A/S
Nyropsgade 21
1780 København V

Telefon: 33 12 75 00
Telefax: 33 12 75 02

Hjemmeside: www.lr-realkredit.dk

Nykredit

Nykredit er en finanskoncern med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet, så man kun behøver at henvende sig et sted. De har 43 centre for boligejere, som er fordelt over hele landet. I disse centre tilbydes desuden kompetencer inden for deltidslandbrug. De har 25 erhvervscentre, som gerne yder rådgivning om finansiering, forsikring, placering og gældspleje. Via Nykredits kommuneliste finder man frem til det nærmeste center.

Yderligere tiltag er netrådgiveren og den moderne internetbank, hvormed man selv kan ordne sine forretninger i dagligdagen.

Adresse:
Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Telefon: 70 10 90 00

Hjemmeside: www.nykredit.dk

Real Kredit Danmark

Realkredit Danmarks primære ydelse er lån med pant i fast ejendom ved udstedelse af obligationer med ønsket om at være det førende realkreditinstitut i Danmark.

Realkredit Danmark indgår i Danske Bank koncernen med den mål for øje, at Realkredit Danmark, Danske Bank og home kan tilbyde deres kunder konkurrencedygtige realkreditprodukter og serviceydelser. Som en del af Danske Bank koncernen vil det være derfor være muligt at tilbyde produkter på tværs, når det gælder bankydelser, investering- og pensionsmuligheder, køb og salg af bolig samt forsikring.

Adresse:
Realkredit Danmark A/S

Lersø Parkallé 100

2100 København Ø

Telefon: 70 15 15 16
Telefax: 45 14 96 24

Hjemmeside: www.rd.dk

Total Kredit

Totalkredit A/S er et realkreditinstitut, der yder lån til private ejerboliger gennem et omfattende netværk af ca. 60 pengeinstitutter med tilhørende filialer. Der kan således tilbydes Totalkredit-lån og boligrådgivning i lokale og regionale banker, sparekasser og andelskasser flere steder i landet. Medarbejderne kender både det lokale boligmarked og kunden, og de er uddannet til at rådgive om de bedste lånemuligheder for den enkelte. Dermed sikres kunden en anderledes personlig service og betjening.

Adresse:
Totalkredit A/S
Kalvebod Brygge 1-3

1780 København V

Telefon: 44 55 54 00
Fax: 44 55 54 67

Hjemmeside: www.totalkredit.dk

Skriv et svar