Banklån

Hvis man ønsker at tage et banklån, er det nemmeste at henvende sig i sin bank og bede om et møde med sin bankrådgiver. Når man så kommer til det møde, skal man medbringe lønsedler fra det sidste år, samt hvad man ellers har af dokumenter som evt. kan hjælpe med til, at man får et billigt lån.

Det er ofte billigere at få et banklån, frem for et lån hos et finansieringsselskab eller et lånefirma, hvis man er kunde i forvejen i banken. Det tager dog ofte lidt længere tid før lånet bliver godkendt i banken, så man skal henvende sig i god tid, før man skal bruge pengene.

Et banklån kan kombineres med et realkreditlån. Hvis man f.eks. er landmand, kan et banklån også optages som et anlægslån til landbrug og herved kan hele landbrugsbedriften finansieres.

Et banklån behøver ikke være i danske kroner, men kan optages i lige præsis den valuta man ønsker og det er muligt at få op til flere års afdragsfrihed på lånet. Som udgangspunkt er renten på et banklån variabel, men man har mulighed for at fastlåse renten for en periode.

Alm. Brand Bank

Alm. Brand er en af Danmarks større finansielle koncerner med filialer i hele landet. Visionen er kvalitet i kundebetjening, at skabe værdi for aktionærer og forbedring af indtjening. Alm. Brand betjener private, erhvervskunder og landbruget. Hos Alm. Brand bliver du ikke tilbudt produkter, som du ikke kan få andre steder. Til gengæld får du lovning på et samlet økonomisk eftersyn. Du får en personlig rådgiver, som kender din økonomi, og som ved, hvad der skal til, for at du får de bedste økonomiske muligheder. Landbrugsbanken under Alm. Brand blev etableret på baggrund af landmændenes stigende behov for fokus på det forretningsmæssige. Banken tilbyder det, en landmand har brug for, hverken mere eller mindre. Behandlingstiden er kort og erfaringen med landbruget lang.

Danske Bank A/S

Danske Bank er Danmarks største bank. Danske Bank i Danmark tilbyder danske og internationale kunder en bred vifte af rådgivning og konkrete bankydelser, som ind- og udlån, investering og formuepleje, aktier og obligationer, valutahandel og realkredit. Bankens veluddannede og professionelle medarbejdere tilbyder kunderne en individuel betjening, der er tilpasset kundens ønsker og behov. Medarbejderne er drevet af visionen ”Nummer et. Punktum” og missionen ”Den bedste, lokale, finansielle partner”.

Ekspres Bank

Ekspres Bank hører til blandt de førende udbydere af lån til private i Danmark. Tidligere hed Ekspres Bank HandelsFinans.

Hos Ekspres Bank kan man låne mellem 10.000 kr. og 300.000 kr. Man skal ikke stille sikkerhed i fast ejendom og man kan bruge pengene, til lige hvad man ønsker. Det vil sige, at man ikke skal stå til regnskab over for låneudbyderen, med hensyn til hvad pengene skal bruges til.

Hvis man ansøger om et lån i Ekspres Banks åbningstid, kan man nogle gange få svar inden for få minutter. For at låne må man ikke være registreret som dårlig betaler i RKI. Ved lån på mere end 75.000 kr. skal man have en husstandsindkomst på mere end 250.000 kr.

Handelsbanken

Handelsbanken er blandt Nordens største banker, og Handelsbanken koncernen er Nordens mest internationale bank. Handelsbanken er på mange måder en anderledes bank, idet det er filialen, der er banken. Det betyder, at hver enkelt filial selv har det fulde kunde- og resultatansvar og mandat til at træffe de beslutninger, der skal til, for at gøre kunderne tilfredse. Handelsbanken tilbyder alle former for finansielle ydelser og produkter til både private og erhverv. Filialerne tilbyder blandt andet ind- og udlån, boliglån, investeringsprodukter og valuta til private og trade finance, leasing og finansiering til erhverv.

Ikano Bank

Hos Ikano Bank er det muligt at ansøge om adskillige forskellige lån afhængig af, om man ansøger om et sololån eller et familielån. Der er desuden også forskellige typer lån, blandt andet forbrugs-, bygge- eller billån.

Lånebeløbets størrelse afhænger af, hvorvidt man ansøger om lån alene eller som familie. Fælles for lånene er dog, at der kan ansøges om dem direkte online, og så er begge lånenes renter variable, da de reguleret hvert kvartal. Derudover behøver man ikke at stille sikkerhed for ens lån. Har man først et lån hos Ikano Bank er det desuden muligt at forhøje det uanset låntype ved at ansøge om det via deres hjemmeside.

Ikano Bank tilbyder en ØkonomiSikring, der kan hjælpe i pludseligt opståede situationer, hvor man er ude af stand til at dække de udgifter, som et lån kan medføre. Dette gælder blandt andet ved arbejdsløshed, sygdom eller dødsfald, hvor i hvert tilfælde er visse betingelser, som gør sig gældende for ØkonomiSikringen.

Jyske Bank A/S

Jyske Bank blev grundlagt i 1967 og har afdelinger i hele landet. Banken tilbyder et komplet sortiment af finansielle løsninger til private og til små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Nytænkning er en indgroet del af Jyske Banks virksomhedskultur. Derfor står der under bankens logo: “Gør en forskel”. Det betyder, at man i Jyske Bank via indretning, væremåde, kommunikation m.v. forsøger at gøre en positiv forskel, hver eneste gang du som kunde er i kontakt med banken. I banken har man f.eks. fjernet skrankerne i alle afdelinger og puttet de forskellige produkter i pakker, som du kan tage og føle på.

Kreditbanken

Kreditbanken har afdelinger i Aabenraa, Sønderborg og Haderslev. I banken lægges der stor vægt på lokal interesse og opbakning, hurtige beslutninger, indlevelsesevne, fornuftige rentesatser, få og lave gebyrer, personlig betjening og god gammeldags service. Lokalt sammenhold spiller en stor rolle i Kreditbanken, og indgående kendskab til den lokale erhvervsstruktur fremmer effektiviteten. For at sikre kunderne den optimale service og de bedste produkter samarbejder banken med en række uafhængige samarbejdspartnere, som f.eks. Lokale Pengeinstitutter , Realkreditinstitutterne, BankInvest, PFA-Forsikring og Sønderjysk Forsikring.

Nordea Bank Danmark A/S

I Nordea kan den samlede boligfinansiering tilrettelægges ét sted. Der kan udstedes et lånebevis som en godkendelse både til realkreditlån i Nordea Kredit og til boliglån i banken. Derudover er det muligt at købe forsikringer som fx ejerskifte-, ejendoms- og indboforsikring. Nordea Kredits udlån formidles gennem bankens filialer, hvilket betyder, at rådgivning vedrørende optagelse af et realkreditlån kan omfatte hele kundens økonomiske situation.

Adresse:
Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3
1401 København K

Telefon: 70 33 33 33

Hjemmeside: www.nordea.dk

Nordjyske Bank

Nordjyske Bank er vendelboernes bank. Banken er lokal, fri og uafhængig og er med over 39.000 nordjyder som medejere en folkeejet bank. Nordjyske Bank er ny men har alligevel rødder 100 år tilbage i tiden, idet den er resultatet af en fusion i 2002 mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank, to af de stærkeste lokalbanker i deres lokalområde. Banken har filialer i Nordjylland og en filial i København. Nordjyske Banks strategiske værdier er nærhed, handlekraft og kompetence. I banken kender man sine kunder og følger med i deres dagligdag og i lokalområdets udvikling.

Adresse:

Nordjyske Bank A/S
Torvet 4
9400  Nørresundby

Ringkjøbing Landbobank

Ringkjøbing Landbobank er en selvstændig bank og har siden 1872 været den lokale bank i Ringkøbing og i de nærliggende byer. Banken bygger på fem gode, vestjyske værdier: Kvalitet, handlekraft, engagement, vedholdenhed og positivitet. Ringkjøbing Landbobank er først og fremmest en lokalbank fra Vestjylland, men siden 2005 er dens markedsområde blevet udvidet til at omfatte hele landet, hvor den repræsenteres af bankkonsulenter. Deres arbejde har bl.a. ført til åbningen af pengeløse filialer i Odense, Silkeborg og Århus. I Ringkjøbing Landbobank foretrækker man den nære kundekontakt, hvor det enkelte menneske er i centrum, og der tages altid udgangspunkt i den enkelte kundes ønsker og behov. Bankens motto er “Det handler om mennesker – menneskers drømme og tryghed”.

Salling Bank A/S

Salling Bank blev stiftet i 1876 og har dermed dybe historiske rødder i Skive, Salling og Fjends. Banken er en selvstændig og uafhængig lokalbank med over 9.200 aktionærer, som fortrinsvis bor i lokalområdet. Bankens kunder er både private, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Kunderne bor fortrinsvis i lokalområdet, men banken har også mange kunder i den øvrige del af Danmark og i udlandet. Banken driver forretning fra 3 afdelinger hovedsagligt på Skive egnen og har desuden åbnet en filial i Viborg. Banken prioriterer den personlige kontakt til kunderne højt. Nærvær, handlekraft, troværdighed, rentabilitet og ansvarlighed er Salling Banks nøgleord. I banken føler man et stort ansvar for udviklingen af lokalsamfundet og deltager aktivt både via foreningsarbejde og via økonomiske tilskud til en lange række idræts-, ungdoms- og kulturaktiviteter.

Skjern Bank

Skjern Bank er en selvstændig bank med hovedafdeling i Skjern og yderligere syv afdelinger i Sydvestjylland og en i Hellerup. Banken drives efter sunde jyske principper, tilpasset de krav der stilles til en bank i dag. I Skjern Bank lægges der vægt på tætte og stabile relationer mellem kunder, medarbejdere og banken. Uanset om du som kunde er bosat i en af de byer, hvor banken har afdelinger, eller er kunde i fjernservice, vil du altid være et kendt ansigt. I Skjern Bank arbejdes der ud fra nøgleværdierne individuelle løsninger, handlekraft og nærvær. Disse nøgleværdier skinner igennem både overfor bankens medarbejdere og ikke mindst overfor bankens kunder.

Sparekassen Kronjylland

Sparekassen Kronjylland er en selvejende institution og Danmarks største garantsparekasse. Sparekassen har afdelinger fra Vridsted i vest til Grenaa i øst og fra Mariager i nord til Skanderborg i syd. Den har desuden særlige erhvervsafdelinger i Randers og Århus. I Sparekassen Kronjylland arbejder man ud fra fire grundlæggende værdier: Troværdighed, kompetence, imødekommenhed og markedsorientering. Du kan som kunde altid stole fuldt og fast på det, sparekassens medarbejdere siger og gør. Sparekassen har en gavefond, som giver penge til gode formål i lokalområdet.

Spar Nord Bank A/S

Spar Nord blev stiftet for over 180 år siden og er Jyllands ældste pengeinstitut. Spar Nord startede som sparekasse og er nu en børsnoteret bank. Bankens vision er at skabe Danmarks mest attraktive bankkæde til fordel for kunder, medarbejdere og aktionærer. I Spar Nord lægger man vægt på at være bedst til at skabe individuelle finansielle løsninger til privatkunder og lokalområdets virksomheder, på tætte personlige relationer og høj faglig kompetence, på at være det stærke lokale alternativ og på at være aktiv i lokalsamfundet.

Swedbank

Swedbank er Sveriges største bank målt på antal af kunder. Bankens vision er at være den ledende finansielle institution på de markeder, hvor den er aktiv. Gennem at forstå og agere ud fra kundens behov, tilbyder banken de bedste finansielle løsninger til både private og erhvervsvirksomheder og er på den måde en positiv kraft i samfundet. Værdierne er resultatorientering, tydelig og åben kommunikation, forandringsvillighed og stærkt engagement blandt bankens medarbejdere.

Sydbank A/S

Sydbank blev stiftet i 1970 som en fusion af fire lokalbanker: Den Nordslesvigske Folkebank, Gråsten Bank, Folkebanken for Als og Sundeved og Tønder Landmandsbank. Sydbank, som er blandt Danmarks største banker og en af de bedst indtjenende, har fortsat sin base i Sønderjylland med hovedsæde i Aabenraa og mere end 100 afdelinger, af hvilke de tre ligger i Tyskland. I banken lægges der stor vægt på kompetence, troværdighed, imødekommenhed og konkurrencedygtighed, og der arbejdes ud fra devisen: Hvad kan vi gøre for dig?

vestjyskBANK

vestjysk BANK er et full-service pengeinstitut, som via kompetente specialister og et veludviklet net med 15 afdelinger rådgiver både private og erhvervskunder inden for en række forretningsområder. Banken tilbyder en bred vifte af klassiske og nyere bankprodukter og en række unikke special- og nicheprodukter. vestjysk BANK er en bank af kød og blod. Medarbejderne vil være tæt på deres kunder, indlevende, nærværende og engagerede. Både kunder og banken skal opleve værdiskabelse med gensidig tillid og respekt til følge. Bankens tre værdier, nærvær, kompetence og dynamik, styrer i høj grad den daglige adfærd.

Skriv et svar